กิจกรรม ปี 2554

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า

กิจกรรม ปี 2554

ทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

กิจกรรม ปี 2554

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(บางบัวทอง)

 

กิจกรรม ปี 2554

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(บางใหญ่)

 

กิจกรรม ปี 2554

ช่วยแพ็คถุงยังชีพพระราชทานช่วยน้ำท่วม

Facebook Comments