กิจกรรม ข่าวสาร

 • กิจกรรม ปี 2558
 • กิจกรรม ปี 2557

  กิจกรรม ปี 2557

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านขอนม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

   

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่งัดน้อย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

   

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านป่าหญ้าไทร อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาแย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

   ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านอาบอเน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

  ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านปางฟาน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 • กิจกรรม ปี 2556

  กิจกรรม ปี 2556

  ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 • กิจกรรม ปี 2555
  กิจกรรม ปี 2555

  ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง กลุ่มบ้านแม่ลอทะ

  กิจกรรม ปี 2555

  ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านนุกะโถะวา

 • กิจกรรม ปี 2554
  กิจกรรม ปี 2554

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า

  กิจกรรม ปี 2554

  ทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

  กิจกรรม ปี 2554

  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(บางบัวทอง)

   

  กิจกรรม ปี 2554

  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(บางใหญ่)

   

  กิจกรรม ปี 2554

  ช่วยแพ็คถุงยังชีพพระราชทานช่วยน้ำท่วม

   
 • กิจกรรม ปี 2553

  กิจกรรม ปี 2553

  โรงเรียนบ้านน้ำลี ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 • กิจกรรม ปี 2552

  ทัวร์อิ่มบุญ 2552(ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใสใจสังคม)

  กิจกรรม ปี 2552

  บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Facebook Comments