โครงการ “ทัวร์อิ่มบุญ” ปันน้ำใจ แด่น้อง 2556

ขอ เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ของเด็กเล่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าเด็กอายุตั้งแต่ 4 -10 ปีให้กับห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดย

 

–          ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ มีเด็กนักเรียน 36 คน ครู 2 คน เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ 3

–          ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ มีเด็กนักเรียน 21 คน ครู 3 คน เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมปีที่ 3

 

ห้อง เรียนทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านโพซอเมื่อเด็ก ๆ เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนบ้านโพซอต่อไปซึ่งปัจจุบันห้องเรียนทั้ง 2 แห่งนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดารการเดินทางเข้าไปนั้นลำบากมากต้องนั่งรถออฟโร ดเข้าไปเท่านั้น ถึงจะเข้าไปได้และใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมงจากตัวอำเภอแม่สะเรียง

 

 

ดัง นั้นทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อช่วย เหลือเด็กยากจนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้อีกเช่นเคยและขอขอบคุณแทนเด็กๆ มาณ โอกาสนี้ด้วย

และ ทางเราจะเดินทางไปบริจาคสิ่งของให้แก่เด็ก ๆ ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 ดังนั้นหากท่านใดมีความประสงค์จะสนับสนุนเงิน สิ่งของบริจาคให้กับทางโรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ ทัวร์อิ่มบุญ เลขที่ 46/149 ซ.รามอินทรา 63 แขวงท่าแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทร. 02 945-9862, 089 213-1188, 089 122-3534 , pla@touraimboon.org , iamsem@touraimboon.org

Facebook Comments