จัดเตรียมของบริจากขึ้นรถ

 

ออกเดินทาง

 

 

 

ระหว่างการเดินทางจะมีผู้โดยสารขึ้นลงตลอดระยะทางที่เดินทางไปยังจุดหมาย

 

 

 

ผู้โดยสารเรามีสุนัขด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาวบ้านมารับของบริจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุดการเดินทาง

Facebook Comments