บริจาคของ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านขอนม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments