ทัวร์อิ่มบุญ ปันน้ำใจแด่น้อง ปี 8

ศศช.บ้านขุนห้วยนกกก ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

 

IMG_0357

 

IMG_0363

 

IMG_0361

 

IMG_0358

 

IMG_0366

 

IMG_0370

 

IMG_0371

 

IMG_0376

 

IMG_0380

 

IMG_0386

 

IMG_0387

 

IMG_0388

 

IMG_0390

 

IMG_0392

 

IMG_0396

 

IMG_0397

 

IMG_0399

 

IMG_0405

 

IMG_0409

 

IMG_0415

 

IMG_0419

 

IMG_0427

 

IMG_0443

 

IMG_0469

 

IMG_0513

 

IMG_0529

 

 

Touraimboon Year8_935

 

IMG_6873

 

IMG_6868

 

IMG_6863

 

 

IMG_6860

 

IMG_6841

 

IMG_6830

 

IMG_6825

 

IMG_6822

 

IMG_6821

 

IMG_6819

 

IMG_6813

 

IMG_6812

 

IMG_6811

 

IMG_6810

 

IMG_6804

 

IMG_6799

 

IMG_6795

 

IMG_6784

 

IMG_6777

 

IMG_6768

 

Touraimboon Year8_3173

 

IMG_0562

 

IMG_0542

 

Touraimboon Year8_9407

 

Touraimboon Year8_7658

 

IMG_0611

 

IMG_0604

 

Touraimboon Year8_7499

 

Touraimboon Year8_4882

 

IMG_0475

 

IMG_0504

 

IMG_0501

 

IMG_0495

 

IMG_0446

 

 

 

 

 

Facebook Comments