ทัวร์อิ่มบุญ (ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ ใสใจสังคม บ้านคาสุขใจ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย)

วันที่ 4-9 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมาได้ไปบริจาคเสื้อผ้า-หนังสือ-อุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็ก ๆ ที่หมู่บ้านป่าคาสุขใจ ตำบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

บ้าน ป่าคาสุขใจ ตั้งบ้านเรือนตามภูเขาสูง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,142 เมตร บนดอยแม่สลอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 65 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 75 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=parmaika&month=15-11-2009&group=9&gblog=2

 

Facebook Comments