ราย ชื่อผู้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับเด็ก ๆ ที่ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง “กลุ่มบ้านแม่ลอทะ” จังหวัดตาก

 1. บริษัท เดอะ บีกินส์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริจาคเงินช่วยค่าขนส่ง
 2. บริษัท แอคคอร์ด ไพลอต โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 20,000 บาท
 3. คุณเกษียร  สุขโมกข์ บริจาคเงิน 10,000 บาท สำหรับซื้อหนังสือเรียน
 4. เทคนิคสอนขับรถ โดยคุณอำพล  ยงเขตการ และ คุณญาณิศา ศรีแก้ว บริจาคเงิน 20,000 บาท
 5. คุณอภินุ สารมาศ และเพื่อน ๆ บริจาคเงิน 15,000 บาท
 6. คุณฤกษ์วดี จันทร์มณี บริจาคเงิน 1,000 บาท
 7. คุณพัชรา ช่าวหาราช บริจาคเงิน 1,000 บาท
 8. บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริจาคเงิน 2,000 บาท
 9. ฤกษ์วดี จันทร์มณี และคุณพิ้ง บริจาคเงิน 1,000 บาท
 10. คุณณัฎฐ์ปภัสสร์ หลวงพรหม บริจาคเงิน 2,000 บาท
 11. คุณภัคภิญญา พงษากลางกล้อง บริจาคเงิน 300 บาท
 12. คุณพรพิมล บัวหลวง บริจาคเงิน 300 บาท
 13. ANN Chathairat Hongnak และเพื่อน ๆ บริจาคเสื้อผ้า
 14. บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด บริจาคอุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า, ผ้าห่ม
 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คูโบต้า ปทุมธานี (คุณรัชดา อยู่ยงค์) บริจาคเสื้อผ้า
 16. บริษัท ชวาลกิจ วิศวกรรม จำกัด (คุณสมพร สนทราพรพล) บริจาคหนังสือการ์ตูน และเสื้อกันหนาว 280 ตัว
 17. บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด (คุณโกวิทย์) บริจาคถุงเท้า 600 คู่
 18. คุณภัทรภร มุ่งทางธรรม บริจาคเสื้อผ้า
 19. คุณเปมิกา เดชสูงเนิน บริจาคเสื้อผ้า
 20. คุณธัญญลักษณ์ แซ่ฟัง บริจาคเสื้อผ้า
 21. คุณสมิ้นท์ บริจาคเสื้อผ้า
 22. คุณพิม บริจาคเสื้อผ้า
 23. คุณบอล บริจาคเสื้อผ้า
 24. คุณเกท บริจาคเสื้อผ้า
 25. คุณวรินรำไพ กลัดบุบผา บริจาคเสื้อผ้า
 26. คุณเขมณัฎฐ์ จิราโชคธนนันท์ บริจาคเสื้อผ้า
 27. คุณยุทธพงษ์ เดชะบุญ บริจาคเสื้อผ้า
 28. คุณบัวคำ โกย บริจาคเสื้อผ้า
 29. คุณณภัทร พรพิพัฒน์ทวี บริจาคเสื้อผ้า
 30. คุณ พรรณวิภา วีวงษ์, คุณจิยา วีวงษ์, คุณบุญส่ง พรมนอก, คุณชลาลัย, คุณบูม, คุณเจ๋ง, คุณเต้, คุณเชิดชัย บริจาคกระเป๋าเป้, ยาสามัญประจำบ้าน, สมุด ดินสอ ปากกา, อุปกรณ์กีฬา, เสื้อผ้า
 31. คุณอำนาจ จักรทอง บริจาคฟุตบอล, ตะกร้อ และคอมพิวเตอร์
 32. คุณปุณณภา วิไลรัตน์ บริจาคเสื้อผ้า
 33. คุณปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ บริจาคขนมแจกเด็ก ๆ
 34. คุณพัชรา เรืองสิริธนภัทร บริจาคเสื้อผ้า
 35. คุณสุธารัตน์ ทนทาน บริจาคเสื้อผ้า
 36. คุณกฤษณา พุ่มทับทิม และครอบครัวบริจาคเสื้อผ้า
 37. คุณไชล่า ไวบอร์น และครอบครัว บริจาคเสื้อผ้า
 38. คุณสุดารัตน์ พิพัฒสัตยานุวงศ์ บริจาคเสื้อผ้า
 39. คุณอภันตรี เสนพนัสสัก บริจาคเสื้อผ้าและคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
 40. คุณถนิมนันท์ ทองประภา บริจาคเสื้อผ้า
 41. คุณพรพิมล บูรณะธารารัตน์ บริจาคเสื้อผ้า
 42. คุณนิภาวรรณ์ อุทศรี บริจาคเสื้อผ้า
 43. คุณนิยดา อริยวงศ์ บริจาคขนม
 44. คุณณัฐกฤตา หยาง บริจาคชุดนักเรียน
 45. คุณอัครวิชญ์ สังข์ประคอง และคุณกรณิศ อ่อนฤทธิ์ บริจาคเสื้อผ้า
 46. คุณธนวรรณ สุขรื่น บริจาคเสื้อผ้า
 47. คุณพรทิพย์ วงศ์ศานาก บริจาคหนังสือ
 48. คุณดิษฐพล ด่ารงรัตน์ บริจาคเสื้อผ้า, รองเท้า, หนังสือ และอื่น ๆ
 49. ผู้ร่วมซื้อเสื้ออิ่มบุญทุก ๆ ท่านจำนวน 304 ตัว
 50. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเสื้อผ้า, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, ฯลฯ

 

สรุปรายรับ- รายจ่าย  บ้านแม่ลอทะ จังหวัดตาก     
           
 รายชื่อผู้บริจาค                                รับ              จ่าย               คงเหลือ    
 บจก.เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส             2,000.00                         2,000.00   
 พี่พริ้งเพื่อนพี่หมิว                             1,000.00                         3,000.00   
 รับจากคุณมาโนช                             20,000.00                       23,000.00   
 จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร                                      20.00            22,980.00   
 เพื่อนพี่หมิว                                   3,133.00                         26,113.00   
 ซื้อหนังสือ                                    13,970.00                       12,143.00   
 รับจากคุณมาโนช                             20,000.00                       32,143.00   
 ขายเสื้อ                                      55,170.00                       87,313.00   
 จ่ายค่ามัดจำเสื้อ                                               5,000.00       82,313.00   
 ค่าเสื้อ                                                         17,000.00     65,313.00   
 ค่าเสื้อตัวอย่าง                                                 235.00         65,078.00   
 ค่าที่ตัดเล็บ                                                    210.00         64,868.00   
 ชุดชั้นใน                                                       4,800.00      60,068.00   
 ซื้อหม้อ                                                        3,080.00      56,988.00   
 ซื้อขนมปี๊บ                                                     1,350.00      55,638.00   
 ซื้อของบริจาค                                                  6,717.00      48,921.00   
 ค่ารองเท้า                                                      5,700.00      43,221.00   
 รับเงินบริจาคจากพี่เษม                                        15,000.00     58,221.00   
 จ่ายค่ามัดจำสังกะสี                                            10,444.00     47,777.00   
 จ่ายค่าสังกะสีที่เหลือ                                          24,370.00     23,407.00   
 จ่ายค่าขนส่ง                                                   9,000.00      14,407.00   
 พี่เปียบริจาค                                   100.00                         14,507.00   
 พี่เก๋                                           1,000.00                       15,507.00   
 ค้างจ่ายค่าขนส่ง(ครู)                                          3,000.00      12,507.00   
 จ่ายค่าเรือ                                                      3,500.00      9,007.00   
 ซื้ออุปกรณ์การเรียน                                            7,284.00      1,723.00   
 ค่าเสื้อ                                         200.00                          1,923.00   
 พี่เก๋                                           500.00                           2,423.00   
 พี่เอก                                         2,200.00                         4,623.00   
 จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                   639.00          3984.00
 รวมทั้งหมด                                   120,303.00   116,319.00    3,984.00    
           
 

 

 ***เสื้อทั้งหมด 304 ตัว เป็นเงิน 22,235 บาท ขายได้ทั้งหมด  57,570 บาท คงเหลือ 35,335 บาท***
                
 สรุปรายรับทั้งหมด   ขายเสื้อได้กำไรทั้งหมด                35,335.00            
 เงินบริจาคทั้งหมด                                            62,733.00           
                                                                98,068.00           
 สรุปรายจ่ายทั้งหมด   ซื้อหนังสือ+อุปกรณ์การเรียน          21,893.00         
   ซื้อสังกะสี                                                   34,814.00         
   ซื้อชุดเครื่องครัว                                            21,857.00         
   ค่าขนส่ง                                                    15,500.00         
   ค่าธรรมเนียม                                                     20.00         
                                                                94,084.00         
   คงเหลือเงินทั้งหมด                                           3,984.00          
                 
* เงินคงเหลือจะนำไปสมทบกับเงินบริจาคในปีถัดไป

———————————————————————————————————

 

Facebook Comments