รายชื่อผู้บริจาค ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ บ้านกองสุมใต้ 2556

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับเด็ก ๆ ที่

ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ บริจาคหนังสือเรียน

คุณพรรณทิพะย์ เลิศอริยะวงศ์ษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน

คุณวรฤทธิ์ แก้วน้อย บริจาคเสื้อผ้า

คุณเอมอร กิตติคุณงาม บริจาคตุ๊กตา

คุณพรพิมล บูรณะธารารัตน์ บริจาคตุ๊กตาและเงินจำนวน 2,000 บาท

คุณวิชุดาพรและเพื่อน ๆ บริจาคเงินจำนวน 3,100 บาท

คุณทัศนาพร วงศ์วิเชียรชัย บริจาคเสื้อผ้าและเงิน 800 บาท

คุณศกุลตลา ทิลบรุค บริจาคเงิน 2,000 บาท

คุณอภันตรี เสนพนัสสัก บริจาคเงิน 585 บาท

และผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

*** และต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับผู้บริจาคที่ทางเราไม่ได้ลงชื่อขอบคุณผ่าน ทางช่องทางนี้ เนื่องจากทางเราจดรายชื่อไว้แล้วทำหายทำให้รายชื่อของหลาย ๆ ท่านตกหล่นต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สรุปรายรับ-รายจ่าย ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 ที่  รายชื่อผู้บริจาค  รับ  จ่าย  คงเหลือ
1  รับเงินจากกล่องบริจาค (คุณน้ำทิพย์ นนทะสิทธิ์)         6,260.00             6,260.00
2  รับเงินบริจาคคุณกี้            800.00             7,060.00
3  รับเงินบริจาคคุณวิสุดาพร         3,100.00           10,160.00
4  รับเงินบริจาคคงเหลือปี 55 (จังหวัดตาก)         3,984.00           14,144.00
5  รับเงินบริจาคจากซองที่แจกไป (คุณอภินุ สารมาศ)         6,371.00           20,515.00
6  เงินบริจาคได้จากคุณอภินุ สารมาศ และเพื่อน ๆ         6,650.00           27,165.00
7  รับเงินบริจาคคุณพรพิมล บูรณะธารารัตน์         2,000.00           29,165.00
8  รับเงินบริจาคคุณถนิมนันท์ ทองประภา และเพื่อน ๆ            625.00           29,790.00
9  รับเงินบริจาคคุณอภันตรี เสนภนัสสัก            585.00           30,375.00
10  รับเงินบริจาคคุณพิพัฒน์ ศตชัยวิสิทธิ์และเพื่อน ๆ         4,000.00           34,375.00
11  เงินบริจาค เดอะบีกินส์ ซิสเต็มส์         4,312.00           38,687.00
12  เงินบริจาคได้จากคุณน้ำทิพย์ นนทะสิทธิ์และเพื่อน ๆ         7,000.00           45,687.00
13  เงินบริจาคที่ได้จากคุณภาคภูมิ บุญกองและเพือน ๆฃ         2,000.00           47,687.00
14 รับเงินบริจาคจากคุณศกุลตลา ทิลบรุค         2,000.00           49,687.00
15 รับเงินบริจาคจากคุณทัศนาพร วงศ์วิเชียรชัย            800.00           50,487.00
16  ขายหนังสือบริจาคที่ใช้ไม่ได้            777.00           51,264.00
17  ได้กำไรจากการขายหมวก       16,120.00           67,384.00
18  ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก ๆ       11,198.00           56,186.00
19  จ่ายค่าของบริจาคที่ครูสั่งไว้ที่ร้านขายส่งในตัว อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (สำหรับอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ )       30,000.00           26,186.00
20  ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก ๆ เพิ่ม         5,000.00           21,186.00
21  บริจาคเงินช่วยโรงเรียน         6,000.00           15,186.00
22  ค่าน้ำมันและค่าขนส่งสินค้า       10,000.00             5,186.00
 คงเหลือเงินทั้งหมด       67,384.00       62,198.00             5,186.00

 

 

 สรุปรายรับ  ขายหมวกได้กำไรทั้งหมด             16,120.00
 เงินบริจาคทั้งหมด             50,487.00
 ขายหนังสือบริจาค                  777.00
            67,384.00
 สรุปรายจ่าย  ซื้อของบริจาค             46,198.00
 ช่วยค่าน้ำมันครู               6,000.00
 ค่าขนส่ง             10,000.00
            62,198.00
 เงินคงเหลือ               5,186.00

 

*** สำหรับเงินคงเหลือจะนำไปสมทบกับเงินบริจาคในปีถัดไป ***

Facebook Comments